αθηνά τέστ

ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Το ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ψυχοπαιδαγωγικό (πολυθεματικό – ενδο-ατομικής αξιολόγησης) διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου (επίπεδο και ρυθμό ανάπτυξης σε διάφορους τομείς).

Έτσι, οι υποκλίμακες του ΑθηνάΤεστ έχουν σταθμιστεί ώστε να επιτρέπουν τη μεταξύ τους σύγκριση και περιέχουν διαφορετικό εξεταστικό υλικό, όπως:

α) ακουστικό – οπτικό (δίοδο επικοινωνίας),

β) σημασιολογικό – σχηματικό, καθώς και διαφορετικό είδος έργου,

όπως:

  •  λεκτικό,
  •  γραφο-κινητικό και
  •  χειρισμός αντικειμένων.