θεραπευτικές μέθοδοι

MAKATON


Το MAKATON είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δυσκολιών στην επικοινωνία και το λόγο να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσουν με ένα απλό αλλά πολύ λειτουργικό τρόπο.

Makaton-1024x581

Το MAKATON βασίζεται στη χρησιμοποίηση νοημάτων ή και γραφικών συμβόλων που συνοδεύουν και υποστηρίζουν τον προφορικό λόγο. Είναι ένα πρωτότυπο γλωσσικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία συστηματική πολυαισθητηριακή προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως επικοινωνία, λόγος, γνώσεις γραφής και ανάγνωσης.

Οι στόχοι του ΜΑΚΑΤΟΝ εστιάζονται στη βασική επικοινωνία, στην υποβοήθηση της κατανόησης, στην ανάπτυξη λόγου, στη διευκόλυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στην υποβοήθηση ανάπτυξης σχέσεων, στην αύξηση των ίσων ευκαιριών, στη διδαχή δεξιοτήτων προανάγνωσης και προγραφής με στόχο την ανάγνωση και τη γραφή.

PECS


 

Το Pecs (Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας, χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν.

speech52

 

 

Όσοι χρησιμοποιούν το PECS, αρχικά μαθαίνουν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο σύντροφο επικοινωνίας και να την ανταλλάσσουν με το επιθυμητό αντικείμενο.

Αργότερα, τα παιδιά μαθαίνουν με συγκεκριμένα μηνύματα, μαθαίνουν διάφορες γραμματικές δομές, σημασιολογικές σχέσεις και λειτουργίες επικοινωνίας.

 .

.

.

TEACCH


 

Το Teacch (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children – Αντιμετώπιση και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Συναφείς Επικοινωνιακές Μειονεξίες) αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

H μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συστηματικά για να καταστήσει το περιβάλλον προβλέψιμο για το αυτιστικό παιδί, να το βοηθήσει να κατανοήσει το περιβάλλον, να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά με περισσότερη ασφάλεια και να αξιοποιήσει και να αναπτύξει τις δυνατότητές του.
Τα βασικά στοιχεία του Teacch είναι τέσσερα:

.
|  Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος
|  Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα
|  Το σύστημα ατομικής εργασίας
|  Η οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων